Afspraken

Oriëntatie / intake

De start is een vrijblijvende sessie waarin we uw vraagstuk bespreken en gezamenlijk nagaan of Magna Advies met haar kennis en ervaring uw opdracht kan realiseren en ook binnen de gestelde kaders als planning, budget en doelen.

 

Opdrachtformulering

Stap 2 is de heldere opdracht formuleren inclusief de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij spelen ook afspraken als voortgangsbewaking, overlegafspraken en het benoemen van betrokkenen en ieders rol m.b.t. de opdracht.

 

Contract

Het resultaat is dan een opgesteld contract o.b.v. een modelovereenkomst waarmee ook aan de voorwaarden van wet- & geldende regelgeving, waaronder ook de fiscale spelregels, voldaan wordt.

 

Opdrachtafspraken en verantwoording

Magna Advies hanteert een inzichtelijke opdracht- / projectadministratie waarin bestede tijd en gerealiseerde opdrachtdelen steeds gerapporteerd worden. Daarmee houdt u zicht op de doelen en kosten middels de facturen / specificaties.

 

Evaluatie en afsluiting

Elke opdracht wordt tussentijds en bij de afronding geëvalueerd conform het model dat Magna Advies daarvoor met haar opdrachtgever heeft afgesproken.

 

Kamer van Koophandel

Magna Advies is te vinden bij de KvK onder nummer 76430987.
Het BTW-identificatienummer is NL91647253B02.

contact-magna-advies


Magna Advies

Veldleeuwerik 16
5398GJ Maren-Kessel
(dit is geen bezoekadres)

06-14488370
info@magna-advies.nl